Aktualności

Dzień Polskiej Niezapominajki na Jarosławskim Zasaniu (22.05.2015r.)

 

 

 

22 maja 2015 r.

Dzień Polskiej Niezapominajki

w powiecie jarosławskim

                                 

 

Cele obchodów Dnia Niezapominajki:

- zainteresowanie światem, jego bioróżnorodnością i pięknem

    w każdej postaci

- poznawanie walorów krajoznawczych regionu

- zapoznanie się z historia terenu z uwzględnieniem wydarzeń

    i faktów historycznych

           - integracja młodzieży z różnych środowisk

 

 

Organizator:  Jarosławskie Stowarzyszenie

            Przewodników Turystycznycznych  i Pilotów Wycieczek

Partner:                    Nadleśnictwo Jarosław

 

Instytucje wspierające, sponsorzy:

Nadleśnictwo Jarosław z siedzibą w Koniaczowie Szkoła Podstawowa

w Radymnie im. Bohaterów Września 1939 r.

Współpraca:  Dyrektorzy i nauczyciele  szkół z terenu Gminy Laszki,

Radymno, Pruchnik i Jarosław.

DINOZEKOLANDIA – Centrum Rozrywki w Radymnie.

Koordynator z ramienia JSPTiPW : - Alicja Szpunar

Koordynator z ramienia  Nadleśnictwa Jarosław : - Magdalena Wąsik

Program Dnia Polskiej Niezapominajki – edycja 2015

Pod hasłem ,,Przyroda uczy najpiękniej’’.

1.Godziny wyjazdów z poszczególnych szkół według indywidualnych

ustaleń lub uznania szkolnego organizatora rajdu. Godziny te związane

są z odległością szkoły od miejsca rozpoczęcia Rajdu.

2. Spotkanie z przewodnikiem i leśniczym poszczególnych grup w

zależności od wyboru trasy- Leśniczówka Dąbrowa trasa 1 i 3,

Zaleska Wola trasa 2.

3. Zejście z trasy i przejazd do Dinozekolandi w Radymnie.

4Godzina 13:00-13.30 zakończenie Rajdu w DINOZEKOLANDI –

Centrum Rozrywki w Radymnie.

 - posiłek i odpoczynek

- konkursy wiedzy o przyrodzie i ekologii

- konkurs piosenki turystycznej

- przeniesienie się do czasów ery Dinozaurów- zwiedzanie parku

3. Zakończenie spotkania ok. godziny 15:00/15:30

 

Trasy rajdowe piesze:

Trasa I – 3 km, „Szlakiem spacerowym po lesie”

Leśniczówka Dąbrowa - dawna wieża obserwacyjna - Zaleska Wola.

Spotkanie z przewodnikiem o godzinie 9:00 . Wyjście na trasę

godzina 9:10. Trasę prowadzi podleśniczy Renata Szymuś .

Zabezpieczają opiekunowie szkolni i przewodnicy JSPiPW.

 

Trasa II – 6 km „Szlakiem edukacyjno - historycznym”

Zaleska Wola - kapliczka - Linia Mołotowa - Piaski

Spotkanie z przewodnikiem o godzinie 9:00 Wyjście na trasę

godzina 9:10. Trasę prowadzi podleśniczy leśnictwa Dąbrowa Jacek

Biernaś.Zabezpieczają opiekunowie szkolni i przewodnicy JSPiPW. 

 

Trasa III – 7 km Szlakiem edukacji leśnej”

Leśniczówka Dąbrowa- szkółka leśną Zaleska Wola.

Spotkanie z przewodnikiem o godzinie 9:00 Wyjście na trasę godzina 9:10. Trasę prowadzi podleśniczy Władysław Fus należy. Zabezpieczają

opiekunowie szkolni i przewodnicy JSPiPW.

 

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Grupy należy zgłaszać do 16 maja 2015r.

Zgłoszenia grup uczestników na poszczególne trasy przyjmujemy

telefonicznie do 16 maja 2015 r. pod numerami: 609 864 064

(po godzinie 16:00) lub 692 697 089, 664 040 305,  505 078 155

Pisemnie na adres: 01alicja@interia.pl  lub zarzad@przewodnicy.jaroslaw.pl

 

REGULAMIN

1. W obchodach uczestniczą dzieci od klasy IV szkoły podstawowej

     i młodzież gimnazjalna.

2. Transport i ubezpieczenie we własnym zakresie - odpowiedzialni 

     opiekunowie grup.

3. Zgłoszenia grup na trasy - 1 opiekun na 15 uczniów. Listy imienne   

      wysłać na adres email: 01alicja@interia.pl

4.Obowiązuje wpłata wpisowego w dniu zgłoszenia grupy- 13 zł

5.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne

   zaistnienie zdarzeń losowych podczas trwania rajdu, a uczestnicy 

   biorą  w nim udział na własną  odpowiedzialność i ubezpieczają się we

      własnym zakresie.

6. Na trasie prowadzi przewodnik miejscowy oraz terenowy przewodnik

  turystyczny wyposażony w telefon komórkowy, apteczka, listę

  uczestników.

7. W trakcie trwania imprezy należy stosować się do poleceń

     organizatorów.

8.W czasie rajdu przestrzegamy przepisy Karty Turysty, zasady ruchu

     drogowego, przepisy ppoż. i ochrony przyrody.

9.Każdy z uczestników powinien posiadać odpowiedni ubiór - 

  dostosowany do  warunków pogodowych i terenowych, pełne buty,   

  obowiązkowe nakrycie głowy, kanapki lub małe „conieco", woda

   mineralna niegazowana, parasolkę lub płaszcz przeciwdeszczowy.

10. W razie wyjątkowo uciążliwych warunków atmosferycznych istnieje

    możliwość zmiany trasy rajdu.

11. Każdy z uczestników może i powinien wziąć udział w konkursach z 

       nagrodami.

12. Przewodnicy terenowi nie pobierają wynagrodzenia za prowadzenie

        i opiekę na trasie rajdu.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do

organizatorów.