Aktualności

Nowy Zarząd Stowarzyszenia

Nowe władze stowarzyszenia na kadencje 2015 - 2018


Informujemy, że podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Jarosławskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek w dniu 27 marca 2015 r. odbyły się wybory Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 


Skład zarządu:

Prezes –  Ryszard Nykun,

wiceprezes – Zdzisława Bachanek, 

sekretarz – Małgorzata Jaworowska, 

skarbnik – Anna Nowak, 

członkowie zarządu – Stanisław Leśnicki,

– Witold Haspel,

–  Artur Jarosz.

 

W skład Komisji Rewizyjnej :

Przewodnicząca – Michalina Drozd, 

      - Danuta Naczas 

      - Andrzej Piotrowski.


Skład Sądu Koleżeńskiego : 

Przewodniczący - Bogdan Naskręski, 

      - Anna Inglot, 

      - Weronika Sopel.