Aktualności

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 18.12.2014r., godz. 18.00 (czwartek)

Zarząd

Jarosławskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek

w  oparciu o §23 ust. 4 Statutu,

serdecznie zaprasza do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia,

które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2014r. o godz. 18.00

w siedzibie JSPTiPW, ul. Rynek 6, III Piętro, p. 27

 

Porządek obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia rozliczeń finansowych Stowarzyszenia, w świetle  zapisów nowej Ustawy o rachunkowości: Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. RP, Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r. Poz.1100).

2. Zakończenie obrad

 

 

                                                                                            Prezes: Ryszard Nykun

                                                                               Skarbnik: Małgorzata Jaworowska