Aktualności

Dzień Polskiej Niezapominajki na Jarosławskim Zasaniu (23.05.2014r)

„Święci wśród nas – papież Jan Paweł II” - człowiek, który jak nikt inny umiłował świat i zasługuje na naszą ponadczasową pamięć

23 maja 2014r.

Dzień Polskiej Niezapominajki

w powiecie jarosławskim

pod honorowym patronatem

                                   Starosty Powiatu Jarosławskiego Jerzego Batyckiego

                                   Burmistrza Miasta Jarosławia Andrzeja Wyczawskiego

Podkarpackiego Kuratora Oświaty Jacka Wojtasa

Nadleśniczego Nadleśnictwa Jarosław  Romana Januszczaka

Wójta Gminy Laszki Adama Grendy

Wójta Gminy Wiązownica Mariana Ryznara

 

Cele Niezapominajki:

- zainteresowanie światem, jego bioróżnorodnością i pięknem w każdej postaci

- poznawanie walorów krajoznawczych regionu

- zapoznanie się z historia terenu z uwzględnieniem wydarzeń i faktów historycznych

- św. Jan Paweł II, wzorem do naśladowania i kształtowanie postaw społecznych

- integracja młodzieży z różnych środowisk

 

 

Organizator:             Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek

Partner:                    Nadleśnictwo Jarosław

 

Instytucje wspierające, sponsorzy:

Wójt Gminy Wiązownica

Nadleśnictwo Jarosław z siedzibą w Koniaczowie

 

Współpraca:             Dyrektorzy i nauczyciele  szkół z terenu Gminy Wiązownica, Laszki, Radymno, Pruchnik i Jarosławia

 

Koordynator z ramienia JSPTiPW - Michalina Drozd

Koordynator z ramienia  Nadleśnictwa Jarosław - Daniel Rębacz

 

Program Dnia Polskiej Niezapominajki – edycja 2014

1. Godziny wyjazdów z poszczególnych szkół według indywidualnych ustaleń lub uznania szkolnego organizatora rajdu. Godziny te związane są z odległością szkoły od miejsca zakończenia Rajdu.

2.  Godzina 12:30 zakończenie Rajdu na terenie Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Radawie - zjazd, zejście wszystkich grup z tras:

 - posiłek i odpoczynek

- gawęda historyka regionalisty

- konkursy wiedzy o przyrodzie i ekologii

- inscenizacje przygotowane przez młodzież

- zabawa przy muzyce

3. Zakończenie spotkania ok. godziny 15:00/15:30

Trasy rajdowe rowerowe:

Trasa I – 17 km Szlak rowerowy Lasów Sieniawskich” Zapałów – Radawa.

Start przy kościele w Zapałowie. Trasę prowadzi Pan Andrzej Makarski. Ten etap przebiega leśnymi, asfaltowymi drogami. Zabezpieczają opiekunowie szkolni i przewodnicy JSPTiPW

Trasa II - 13,5 km Szlak rowerowy Lasów Sieniawskich Zapałów – Radawa przez Cetulę.

Miejsca startu: przy kościele w Zapałowie, przy Zespole Szkół w Piwodzie. Spotkanie grup przy szkole w Cetuli. Dalszy etap trasy poprowadzi Pani Czesława Orzechowska. Zabezpieczają opiekunowie szkolni i przewodnicy JSPTiPW.

Trasa III – 11 km Ścieżka rowerowa Jarosław – Radawa.

Miejsca startu: Zespół Szkół w Szówsku, Zespół Szkół w Wiązownicy. Prowadzą opiekunowie wytypowani przez Dyrektorów Szkół. Zabezpieczają opiekunowie szkolni i przewodnicy JSPTiPW.

 

Trasa rajdowa piesza:

Trasa 6 km „dawnym szlakiem rycerskim Mołodycz szkoła – Radawa.

Spotkanie z przewodnikiem w szkole w Mołodyczu o godzinie 9:30. Wyjście na trasę godzina 10:00. Trasę prowadzi Pan Jan Kuca. Zabezpieczają opiekunowie szkolni i przewodnicy JSPTiPW

 

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Grupy należy zgłaszać do 16 maja 2013r.

Zgłoszenia grup uczestników na poszczególne trasy przyjmujemy telefonicznie do 16 maja 2014 r. pod numerami: 16 628 60 49 (po godzinie 16:00), 692 697 089, 666  250 177,  505 078 155

pisemnie na adres: michalinadrozd@poczta.fm  lub  zarzad@przewodnicy.jaroslaw.pl  

Regulamin Rajdu Niezapominajki

                                                                                                                                                        

1.  W rajdzie na trasach rowerowych uczestniczą uczniowie klas V i VI szkoły podstawowej  oraz młodzież gimnazjalna.

Na trasach pieszych - od IV klasy szkoły podstawowej.

2. Transport i ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie - odpowiedzialni opiekunowie grup.

3. Obowiązuje wpłata wpisowego w dniu zgłoszenia grupy – 10 zł od uczestnika

 na konto Jarosławskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek

BS/O Jarosław nr konta 26 9096 0004 2001 0022 8925 0001

W uzasadnionym przypadku będzie możliwość wpłaty w dniu rajdu po telefonicznym potwierdzeniu ostatecznej liczby uczestników.

4.Zgłoszenia grup na trasę pieszą - 1 opiekun na 15 uczniów. Listy uczestników wysłać na adres

e-mail: michalinadrozd@poczta.fm, oryginał ma przy sobie opiekun.

5. Zgłoszenia grup na trasę rowerową – 1 opiekun na 10 uczestników. Listy uczestników wysłać na adres e-mail:  michalinadrozd@poczta.fm, oryginał ma przy sobie opiekun.

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zaistnienie zdarzeń losowych podczas trwania rajdu, a uczestnicy biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie.

7. Na trasie prowadzi przewodnik miejscowy oraz terenowy przewodnik turystyczny wyposażony w telefon komórkowy, apteczkę, listę uczestników.

8. W trakcie trwania imprezy należy stosować  się do poleceń organizatorów.

9. W czasie rajdu przestrzegamy  przepisy Karty Turysty, zasady ruchu drogowego, przepisy ppoż. i ochrony przyrody.

10. Każdy z uczestników powinien posiadać odpowiedni ubiór – dostosowany do warunków pogodowych i terenowych, pełne buty, obowiązkowe nakrycie głowy, kanapki, wodę mineralną niegazowaną, kurtkę lub płaszcz przeciwdeszczowy.

11. W razie wyjątkowo uciążliwych warunków atmosferycznych istnieje możliwość zmiany trasy rajdu.

12. Każdy z uczestników może i powinien wziąć udział w konkursach  z nagrodami.

13. Organizatorzy zapewniają 1 butelkę wody mineralnej, niegazowanej dla każdego uczestnika, okolicznościowy znaczek, ciepły posiłek, miła atmosferę.

14. Przewodnicy terenowi nie pobierają wynagrodzenia za prowadzenie i opiekę na trasie rajdu.

 

 

Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.