Aktualności

„Po Zasaniu Doliną Dolnego Sanu ” (23.06.2013r.)

Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek

oraz

Koło Miejskie PTTK w Jarosławiu

zapraszają na

rowerową wycieczkę z cyklu „Jarosław za miedzą"

dn. 23.06.2013r. /niedziela /

Po Zasaniu Doliną Dolnego Sanu "

Zbiórka na ul. Sanowa /przy moście na Sanie /od strony Garbarzy, godz. 900

Przejazd trasą: Garbarze - Sobiecin - Zgoda - Surochów - Jarosław

Zwiedzamy:

Garbarze - cerkwisko, miejsce po dawnej Cerkwi pw. Podniesienia Krzyża Św. oraz  cmentarz greko-katolicki, ślady szańców z wielkiej wojny 1914-1918 pierścienia zewnętrznego,

Sobiecin - XIX w. kapliczka greko - katolicka,

Zgoda - Zalew/stare koryto Sanu,

Surochów - dawna cerkiew obecnie kościół pw. św. Michała Archanioła, obiekty związane z komediopisarzem Aleksandrem Fredrą.

Czas przejazdu z postojami i zwiedzaniem, ok. 5 godz.Ubezpieczenie we własnym zakresie.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zaistnienie zdarzeń losowych podczas trwania wycieczki, a uczestnicy biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.

Organizatorzy zapewniają: obsługę przewodnicką, ciekawe spotkanie, miłą atmosferę, dużo wrażeń.

Posiłek we własnym zakresie

Szczegóły pod nr tel: 789331701

Uwaga: Rowery sprawne technicznie ,organizator nie zapewnia serwisu technicznego podczas przejazdu trasy, dzieci pod opieką rodziców lub osób upoważnionych. Na trasę zalecany jest ubiór sportowy i buty terenowe. W czasie wycieczki obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.

Przewodnicy nie pobierają wynagrodzenia

Serdecznie zapraszamy

Prowadzący przewodnik terenowy: Jerzy Czechowicz 

Zapowiedź: 21.07.2013r.,następna wyprawa z cyklu Jarosław za miedzą" tym razem piesza „Śladami hr. Siemieńskiego "