Aktualności

„Jarosław na Styku Pogórza Jarosławskiego i Kotliny Sandomierskiej” (26.05.2013r.)

Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek

oraz

Koło Miejskie PTTK w Jarosławiu

zapraszają na

pieszą wycieczkę z cyklu „Jarosław za miedzą"

dn.26.05.2013r. /niedziela /

Jarosław na Styku Pogórza Jarosławskiego i Kotliny Sandomierskiej"

Zbiórka na końcu ul. Na Blichu od strony obwodnicy godz. 1000

Zwiedzamy: Klasztor Sióstr Niepokalanek:- Kaplica Matki Bożej Niepokalanej, szkoła, dawne zabudowania folwarku oo. Jezuitów, katakumby, dęby pamięci, pomniki przyrody, park, zabudowania podworskie Tyszkiewiczów, spacer Doliną Dolnego Sanu w rejonie obwodnicy

Czas przejścia i zwiedzania, ok. 4 godz.Ubezpieczenie we własnym zakresie.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zaistnienie zdarzeń losowych podczas trwania wycieczki, a uczestnicy biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.

Organizatorzy zapewniają: obsługę przewodnicką, ciekawe spotkanie, miłą atmosferę, dużo wrażeń.

Posiłek we własnym zakresie

Szczegóły pod nr tel: 789331701

Uwaga: Na trasę zalecany jest ubiór sportowy i buty terenowe. Trasa prowadzi przez tereny bardzo bogate w świat roślin więc będzie okazja podziwiać przyrodę.

Przewodnicy nie pobierają wynagrodzenia

Serdecznie zapraszamy

Prowadzący przewodnik terenowy: Jerzy Czechowicz

 

Zapowiedź:23.06.2013r.nastepna wyprawa z cyklu Jarosław za miedzą"tym razem rowerowa „po Zasaniu Doliną Dolnego Sanu"