Aktualności

Dzień Polskiej Niezapominajki na Jarosławskim Zasaniu (23.05.2013r.)

23 maja 2013r.

Dzień Polskiej Niezapominajki

na Jarosławskim Zasaniu

pod honorowym patronatem

Posła na Sejm RP Mieczysława Kasprzaka

Starosty Powiatu Jarosławskiego Jerzego Batyckiego

Burmistrza Miasta Jarosławia Andrzeja Wyczawskiego

Wójta Gminy Laszki Adama Grendy

Kuratora Oświaty Jacka Wojtasa

Niebieskie kwiatuszki zdają się mówić - "nie zapomnij o mnie, o miejscu, w którym żyjesz, o tradycji, o przyrodzie, o serdecznych ludziach". My też nie zapominamy i dlatego już trzeci raz się spotykamy.

Cele spotkania : zainteresowanie światem, jego różnorodnością i pięknem. Możliwość poznania walorów krajoznawczych, zapoznanie się z historią tego terenu z uwzględnieniem wydarzeń z czasów I i II wojny światowej oraz  czasów odległych. Integracja młodzieży z różnych środowisk.

Organizator: Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek

Partner: Nadleśnictwo Jarosław - Nadleśniczy Roman Januszczak

Instytucje wspierające, sponsorzy:

Wójt Gminy Laszki,

Nadleśnictwo Bircza

Koło Łowieckie „Tur" w Wielkich Oczach

Stowarzyszenie MSiR  „Alpejczyk"  przy PGNiG  S.A. w Warszawie

Współpraca: Dyrektorzy i nauczyciele Szkół Podstawowych z Korzenicy, Miękisza Nowego, Miękisza Starego, Radymna, Ryszkowej Woli oraz Zespołów Szkół z Laszek i Zapałowa

Koordynator z ramienia JSPTiPW-  Michalina Drozd

Program Dnia Polskiej Niezapominajki:

  • 1. Przyjazd uczestników autobusami do Miękisza Nowego
  • 2. Rozpoczęcie o godzinie 900 w Szkole Podstawowej w Miękiszu Nowym:

- część oficjalna

- sadzenie niezapominajek przy SP w Miękiszu Nowym na przygotowanych rabatkach

  • 1. Spotkanie z przyrodą - przejście piesze leśnymi duktami do Czerniawki.
  • 2. Czerniawka - ognisko. Spotkanie z ciekawymi ludźmi - gawęda historyka regionalisty, historia miejsca.
  • 3. Konkursy: przyrodniczy, piosenki rajdowej i o tematyce przyrodniczej, inscenizacje przygotowane przez młodzież.
  • 4. Zakończenie imprezy w późnych godzinach popołudniowych.

Trasy rajdowe - podział na grupy według stopnia trudności trasy.

Trasa I - 3km

Szosa asfaltowa Miękisz Nowy - leśnictwo Czerniawka dla grupy najmłodszych oraz nie przygotowanych dostatecznie do przejścia lasem. Przejście trasy wraz z opiekunami.Prowadzą przewodnicy terenowi JSPTiPW.

Trasa II - ok. 4km

Trasa leśnymi drogami tzw. „liniami" Trasa dla młodzieży z klas VI szkół podstawowych i pierwszych klas gimnazjum. Pod opieką wychowawców prowadzi przewodnik miejscowy ( pracownik Lasów Sieniawskich), zabezpieczają przewodnicy terenowi JSPTiPW.

Trasa III - 4,5 km

Trasa „na przełaj", najciekawszymi miejscami. Dla młodzieży starszych klas gimnazjum. Pod opieką wychowawców, prowadzi Stanisław Porada, Dyrektor SP w Miękiszu Nowym, historyk regionalista. Zabezpieczają przewodnicy terenowi JSPTiPW.

Zakończenie rajdu ok. godziny 1230 - tereny leśniczówki  Czerniawka                                                                                                                                   

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Grupy należy zgłaszać do 18 maja 2013r 

Zgłoszenia grup uczestników  na  poszczególne trasy przyjmujemy telefonicznie do 18 maja 2013 r. pod numerami: 16 628 60 49 (po godzinie 20:00), 692 697 089,  505 078 155 lub pisemnie na adres: zarzad@przewodnicy.jaroslaw.pl  lub michalinadrozd@poczta.fm

Regulamin

1. W obchodach uczestniczą dzieci od klasy IV szkoły podstawowej i młodzież gimnazjalna.

2. Transport i ubezpieczenie we własnym zakresie - odpowiedzialni opiekunowie grup.

3. Na zasadzie dobrowolności, w ramach niezapominajkowej  akcji „Pomożemy Dominikowi", złożymy datki „bo człowiek jest wart tyle, ile bezinteresownie może pomóc drugiej osobie".

Pan Dominik Wikar, młody inżynier leśnik, pracownik Nadleśnictwa Jarosław, kochający lasy  - rośliny i zwierzęta, doznał rozległego udaru mózgu. Powoli wraca do zdrowia, ale wymaga nieustannej i drogiej rehabilitacji. Na to trzeba sporych pieniędzy. Liczy się każdy grosz - bo pamiętamy o Dominiku - tym bardziej, że żona Pana Dominika - Magdalena, jest z nami i z Niezapominajką już trzeci rok. Chcemy im w ten sposób powiedzieć, że jesteśmy z nimi.

4. Zgłoszenia grup na trasy - 1 opiekun na 15 uczniów. Listy wysłać na adres e-mail: michalinadrozd@poczta.fm

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zaistnienie zdarzeń losowych podczas trwania rajdu, a uczestnicy biorą w nim udział na własną  odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie.

6. Na trasie prowadzi przewodnik miejscowy oraz terenowy przewodnik turystyczny wyposażony w telefon komórkowy, apteczka, listę uczestników.

7. W trakcie trwania imprezy należy stosować się do poleceń organizatorów.

8. W czasie rajdu przestrzegamy przepisy Karty Turysty, zasady ruchu drogowego, przepisy ppoż. i ochrony przyrody.

9. Każdy z uczestników powinien posiadać odpowiedni ubiór - dostosowany do  warunków pogodowych i terenowych, pełne buty, obowiązkowe nakrycie głowy, kanapki lub małe „conieco", woda mineralna niegazowana, parasolkę lub płaszcz przeciwdeszczowy.

10. W razie wyjątkowo uciążliwych warunków atmosferycznych istnieje możliwość zmiany trasy rajdu.

11. Każdy z uczestników może i powinien wziąć udział w konkursach z nagrodami.

12. Przewodnicy terenowi nie pobierają wynagrodzenia za prowadzenie i opiekę na trasie rajdu.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.