Aktualności

DZIECIĘCY KULIG W RADAWIE 17 lutego 2013r.(niedziela)

Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek

oraz

Miejskie Koło PTTK

 

zapraszają na imprezę w ramach cyklu „Ferie z przewodnikiem”

 DZIECIĘCY KULIG W RADAWIE

 

17 lutego 2013r.(niedziela)


10:15 – zbiórka uczestników pod Halą MOSiR w Jarosławiu

10:30 – wyjazd do Radawy

11:00 – rozpoczęcie kuligu

Ok.14:30 – przyjazd do Jarosławia

 

Koszt wyjazdu:    30 zł - członkowie JSPTiPW i PTTK  

          40 zł - pozostali uczestnicy

 

Cena obejmuje:

- autokar, sanie, ubezpieczenie, zwiedzenie  mini zoo, gorący napój i opiekę przewodnika terenowego

 

Zapisy wraz z wpłatą wpisowego od wtorku do piątku (tj. 5- 15.02.2013 r.)

 w Centrum Kultury i Promocji ul. Rynek 5  (Kamienica Attavantich - parter, obok muzeum) w godz. od 16.00 do 17.00.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.  668 811 862 lub 505 078 155 

 

Dzieci uczestniczą w kuligu tylko pod nadzorem rodziców lub prawnych opiekunów!

 

Uwagi:

- Podane wyżej ceny dotyczą osobno dzieci i rodziców

- Można zabrać ze sobą kiełbaski do pieczenia na grillu/ognisku

- Kulig odbędzie się na saniach lub w przypadku braku śniegu na kołach.              

- Przypominamy o warunkach zimowych! Przydatny stosowny ubiór i obuwie.

- Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy z powodu złych warunków pogodowych, małej frekwencji itp. oraz nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia i zmiany wynikłe w trakcie imprezy                          z przyczyn od siebie niezależnych.

Prowadzący: przewodnicy terenowi

                                                                                                 

                                                                    Zdzisława Bachanek

                                                                            Artur Jarosz