Aktualności

Imprezy planowane w 2009 r.

Spotkanie opłatkowe

12.01.2008

Rajd „Ślizgami do góry” na Helusz

 7.02.2009

Międzynarodowy Dzień Przewodnika

21.02.2009

Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze

16.03.2009

Powitanie wiosny w Pieninach

28-29.03.2009

Droga Krzyżowa na Tarnicę: Pszczeliny - Bukowe Berdo - Tarnica - Wołosate

10.04.2009

Beskid Niski - Wysowa

18-19.04.2009

Zlot do Jarosławia – Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

18.04.2009

Beskid Wysoki - Babia Góra

9-10.05.2009

Noc Muzeum

16/17.05.2009

Przemyśl - fort Helicha - Huwniki - Kalwaria Pacławska

31.05.2009

Pieniny – 2 dni

20-21.06.2009

Rajd „Wzniesienia Roztocza”

25-26.07.2009.

 Beskid Sądecki – 2 dni

 

 Forty Przemyskie

 

Wiśniowa – Góra Chełm – Strzyżów – Góra Żarnowska – Stępina

 

 „Szlakiem prof. Zina”

8.08.2009

Beskid Dukielski 

19-20.09.2009

Święto Pieczonego Ziemniaka.

09.2009

„Nasza jesień” – Pogórze Przemysko-Dynowskie

10.2009

Tyrawa Wołoska – Orli Kamień - Sanok

7.11.2009

Lwow – Krechów – Żółkiew – Sambor – Truskawiec – Drohobycz – 4 dni

 

Wycieczka do Przemyśla.

 

Gorce - Turbacz (2 dni)