Aktualności

SZLAKIEM PEREŁ JAROSŁAWIA W OBSZARZE JAROSŁAWSKIEGO PARKU KULTUROWEGO (14 LIPCA 2012)

Park kulturowy to jedna z form ochrony zabytków w przestrzeni historycznie ukształtowanej w wyniku działania człowieka.

 

Celem ustanowienia takiej formy ochrony jest potrzeba zachowania ciągłości tradycji krajobrazu i umożliwienie jego rozwoju zgodnie z tradycjami regionu.

Jarosławski Park Kulturowy został utworzony w 2009r jako pierwszy tego typu na Podkarpaciu. Na powierzchni około 35 ha, występuje 416 obiektów w 47 kwartałach.

Obszar Jarosławskiego Parku Kulturowego obejmuje dzielnice staromiejską wraz z zespołem kościoła pw. św. Mikołaja i Stanisława Biskupów i klasztoru SS Benedyktynek z otaczającym go fortyfikacjami oraz zespół kościelno-klasztorny Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej OO. Dominikanów.

Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek, realizując swój program na rok 2012, w dniu 14 lipca o godz. 9 zaprasza do wybranych obiektów wchodzących w skład Parku Kulturowego.

Uczestniczyć w tym temacie mogą wszyscy zainteresowani, skupieni w Stowarzyszeniach Kołach i Sekcjach PTTK oraz osoby indywidualne. Adresowane jest to szczególnie do przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, z terenu woj. podkarpackiego. traktując to jaką formę szkoleniową.

Do zwiedzania zostało wytypowanych 10 obiektów, które zdaniem organizatorów zasługują na uwagę pod względem historycznym, naukowym, artystycznym i kulturowym.

Zgłoszenia prosimy składać do 7 lipca na adres Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek. Jarosław 47-500, Rynek 6. Zbiórka uczestników przed Centrum Kultury i Promocji – Rynek 4.

Wszelkie pytania na nr 789 331 701

 

 

 

 

 

Serdecznie zaprasza Zarząd