Aktualności

"ŚWIĘTO SANU" w Jarosławiu – rzeki Celtów 9-12 czerwca 2012

INFORMACJA O SANIE

Rzeka San to ważny element wkomponowany w krajobraz Jarosławia, którego jest istotnym atutem.

W języku celtyckim oznacza rzekę szybko płynącą. Tak już w IV wieku rzekę nazwali Celtowie. Pierwsze poetyckie strofy o Sanie pisał Sebastian Klonowa w łacińskim poemacie ,,ROXOLANIE’’ nazywając rzekę San ,,słodko-wodną’’. Ten sam Klonowa pisze polski poemat pt. ,,Flis’’ w którym żartobliwie określa: ,,Oryl pije, oryl płaci, u oryla płaczą dzieci’’. Liczne legendy i baśnie o wodnicach i rusałkach nad Sanem zbierał i notował Aleksander Fredro, urodzony w nadsańskiej wsi Surochowie.

W Jarosławiu już w XVII w. istniał cech ,,rotmiański’’ i sternicki’’ , następnie konfraternia wodna czyli budowa statków oraz organizacja przewozu zboża Sanem i Wisłą. Od XV w poniżej muru Opactwa Benedyktynek znajdowała się stocznia i port rzeczny. Komunikacja śródlądowa łączyła dawną ziemie Sanocką i Ziemię Przemyską z ośrodkami gospodarczymi w innych częściach kraju – Warszawą, Toruniem, Gdańskiem. W XVI w. spławiano Sanem między innymi drzewo cisowe na budowę okrętów do Dani, Anglii Hiszpanii, Włoch, Holandii.

Na obszarze Kotliny Sandomierskiej w rejonie Jarosławia, San płynie równiną, pozostając jednak rzeką kapryśną. Przez miasto Jarosław przepływa na długości 7 km, natomiast przez powiat na odcinku 42 km. Cały bieg Sanu znajduje się na terenie woj. Podkarpackiego. Wypływa na wysokości ok. 850 m n.p.m ze wschodnich stoków Piniaszkowego Wierchu na Ukrainie. Uchodzi do Wisły koło Dąbrówki Pniowskiej.

Jerzy Czechowicz