Aktualności

KOMUNIKAT

W związku z przystąpieniem do opracowania kroniki Jarosławskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek, Zarząd Stowarzyszenia zwraca się z prośbą do wszystkich byłych i obecnych członków o dostarczenie wszelkich materiałów dotyczących JSPTiPW.

 

Szczególnie poszukiwane są dokumenty źródłowe z pierwszego okresu założenia tj. z lat 2002-2005 i dalszych.

 

Prosimy o przekazanie lub wypożyczenie, druków ulotnych, zdjęć, wycinków prasowych itp.

Dopuszcza się kopie i reprodukcje. Materiały prosimy składać do końca czerwca 2012.

 

Kronika to swoista encyklopedia obrazująca efekt działalności na przestrzeni czasu. To dokument dla wszystkich zainteresowanych naszym Stowarzyszeniem i źródło czerpania wiedzy przez potomnych.

 

Materiały prosimy dostarczać w każdy drugi piątek miesiąca do siedziby JSPTiPW od godz. 18 – Rynek 6 III piętro, lub do Centrum Kultury i Promocji – Rynek 5. Ewentualnie w tej sprawie można się kontaktować z Jerzym Czechowiczem nr 789 331 701.