Aktualności

INFORMACJA O "ŚWIĘCIE SANU” (9-12 czerwca 2012 r.)

Bractwo Miłośników Ziemi Ulanowskiej pw. Św. Barbary podtrzymując tradycje flisów, organizuje corocznie ,,dni flisactwa’’ zaczynając od budowy tratew w Jarosławiu.

Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek postanowiło przyłączyć się do tej akcji poprzez organizację po raz pierwszy ,,Święta Sanu” w Jarosławiu. Celem jest popularyzacja walorów krajoznawczych, kulturowych, historycznych i turystycznych rzeki San. W dniach od 9 do 12 czerwca 2012 r. zostaną zorganizowane między innymi rajdy piesze, wzdłuż lewo i prawobrzeżnych stron Sanu, odczyty o Sanie o dawnej nie istniejącej cerkwi na Garbarzach pw. św. Onufrego. Spotkanie z flisakami z Ulanowa wraz z koncertem odbędzie się w sali lustrzanej Centrum Kultury i
Promocji. Istnieje możliwość popływania na galarach i wspólne ognisko integracyjne. W holu Centrum Kultury i Promocji zostaną wystawione stare, unikalne zdjęcia dotyczące Sanu i inne imprezy towarzyszące. Szczegółowy program ukaże się w odpowiednim czasie na stronie JSPTiPW oraz na plakatach. ,,Święto Sanu” jest skierowane szczególnie do szkół wszystkich szczebli, zwłaszcza do istniejących w nich szkolnych kół PTTK, do członków i sympatyków koła miejskiego PTTK i pozostałych zainteresowanych bez względu na wiek.

 

Wszelkie pytania i zgłoszenia proszę kierować na nr tel. 789 331 701, 693845500, 505 078 155

Do wzięcia udziału serdecznie zapraszają

Zarząd i Członkowie JSPTiPW