Aktualności

Święto Polskiej Niezapominajki Ziemi Jarosławskiej 17-18 maja 2012 r.

Święto  Polskiej Niezapominajki

Ziemi Jarosławskiej

pod honorowym patronatem

Posła na Sejm RP Tomasza Kuleszy

Starosty Powiatu Jarosławskiego,

Burmistrza Miasta Jarosławia,

Burmistrza Miasta Pruchnika,

Podkarpackiego Kuratora Oświaty,  

17-18 maja 2012 r.

 

Cel: edukacyjny, ekologiczny, integracyjny, kulturowy, historyczny, krajoznawczy, wychowawczy, turystyczny.

Organizator: Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek 

Partnerzy: Nadleśnictwo Jarosław, Nadleśnictwo Kańczuga,

Współorganizatorzy:

-Stowarzyszenie M S i R ALPEJCZYK przy P G N i G S.A. w Warszawie

-Centrum Kształcenia Praktycznego w  Jarosławiu,

-Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Jarosławiu im. Krystyny Rajtar

- Grupa Bieszczadzka GOPR w Sanoku

-Stowarzyszenie Miłośników Koni Arabian w Pełkiniach –Wygarkach,

-Komenda Hufca ZHP w Jarosławiu

-Zespół Szkół w Zapałowie p. Michalina Drozd

Patronat medialny:

-Gazeta Jarosławska

-Gazeta Nowiny,

-Polskie Radio Rzeszów,

-TV Rzeszów,

Od 10  lat, 15 maja w Polsce obchodzone jest święto przyrody i ekologii Dzień Polskiej Niezapominajki. Przyjęte w 2002 r. święto ma na celu promowanie walorów przyrodniczych, stałe przypominanie o ochronie środowiska i zachowaniu różnorodności biologicznej Polski, zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc historycznych i sytuacji. Święto, przypomina o szacunku jaki powinniśmy żywić dla przyrody "małej i wielkiej Ojczyzny".. Jest doskonałą lekcją edukacją dla młodego pokolenia, skoro odbywa się na łonie natury a wykładowcami są leśnicy, rolnicy ekologiczni czy miejscowi przewodnicy turystyczni. Do tradycji święta weszło, by w tym dniu, kalendarzowej i katolickiej św. Zofii, wykonać kartki pamięci, uczestniczyć w konkursach: wiedzy ekologicznej, literackim, krasomowczym, kulinarnym, układania polnych kwiatów w bukietach, piosenki wiosennej czy w warsztatach plastycznych. Warto zatem iść za pomysłem Andrzeja Zalewskiego (zmarłego w VII 2012 r.) redaktora radiowej Jedynki, Eko Radia, który zapoczątkował to święto, którego symbolem stała się niezapominajka polna (Myosotis L.) dosłownie "mysie uszko. Aby przybliżyć ideę tego święta, JSPT i PW podjęło się zorganizowania cyklu imprez rekreacyjnych i edukacyjnych na terenie Ziemi Jarosławskiej, zachęcając do wzięcia udziału dzieci i młodzież, która na łonie przyrody poznawali by nasz kraj.  Niezapominajka jest kwiatem naszych łąk, leśnych uroczysk, bagien i torfowisk, rośnie nad brzegami strumieni, na obrzeżach lasów, ale rośnie również w naszych ogrodach i obejściach. Czy ją znajdziemy 17 i 18 maja?

PROGRAM Święta Polskiej Niezapominajki

 

17 maja (czwartek)

Etap I-  jarosławskie Zasanie, tereny Nadleśnictwa Jarosław.

 

Udział wezmą uczniowie klas IV – VI Szkół Podstawowych w Korzenicy, Ryszkowej Woli i Zespołu Szkół w Zapałowa. Koordynatorem I Etapu jest Michalina Drozd członek JSPT i PW, pilot wycieczek, tel: 16 628 60 49 lub 692 697 089 e-mail: Michalina drozd@poczta.fm

 

 

Piątek -17 maja 2012.

Etap II:  dla uczniów szkół ( 5 klasa i powyżej) podstawowych,  gimnazjalnych, średnich, studentów,

-Rozpoczęcie II Rajdu Pieszego (18 maja piątek 20120 przez Burmistrza Miasta Pruchnika na rynku miejskim o godz. 9.00  

-Przejazd uczestników do miejscowości: Tuligłowy, Wola Węgierska i Jodłówka na punkty wyjścia w teren. Rajd przebiegał będzie po terenie Nadleśnictwa Kańczuga drogami leśnymi oraz znakowanymi szlakami turystycznymi gmin Rokietnica, Roźwienica i Pruchnik.

-Rajd ma na celu m.in. uwrażliwienie młodzieży na ochronę środowiska, popularyzowanie treści o charakterze proekologicznym, prezentację praktycznych korzyści wynikających z zaprzyjaźnienia się ze środowiskiem, możliwość poznania walorów krajoznawczych, zapoznanie się z historią tego terenu z uwzględnieniem wydarzeń z czasów II wojny światowej i czasów odległych, integracja uczestników rajdu oraz współpraca z lokalnymi władzami.

-Zakończenie i meta rajdu (ok. 15.00 ) to teren Ośrodka Rekolekcyjno –Rekreacyjnego Rodzina Kolpinga w Heluszu,  gdzie odbędzie się hepening.

-Rozjazd do miejsc zamieszkania ok. 17.00

 

Trasa I: Tuligłowy (sanktuarium Maryjne parking)

Przejazd z Pruchnika własnym transportem do Tuligłów.

Start: 10.30, zwiedzanie Sanktuarium Maryjnego pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, przejście do kapliczki św. Huberta i grodziska wczesnośredniowiecznego Borusz, następnie do Woli Węgierskiej przez Leśnictwo Borowiec do Helusza.

Czas przejścia: ok. 4 godz. 11 km.

Trasa II: Wola Węgierska.

Przejazd z Pruchnika do Woli Węgierskiej własnym transportem

Start: 10.30, (ostatni przystanek PKS -przysiółek Poręby) przejście drogą przez las w kierunku końca wsi Średnia, przejście szlakiem zielonym w kierunku Helusza, zwiedzanie 4 kurhanów sprzed 2500 lat.

Czas przejścia:  ok. 4 godz. 11 km

Trasa III: Pruchnik  (Rynek)

Start: 10.30 Propozycja zwiedzania: Muzeum Parafialne, miejsce urodzin bł. ks. Bronisława Markiewicza, Galeria Pod Gontem, przejście piesze do przysiółka Korzenie, słup tatarski, kapliczka na Borowcu, kapliczka przydrożna Święta dziupla w Heluszu.

Czas przejścia ok. 4 godz. (12 km)

Trasa IV -tyko dla  Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego z Jarosławia

IV a- Start: 12.00,  Wola Węgierska –Leśnictwo Borowiec, drogą leśną do kapliczki Święta dziupla w Heluszu ok. 2 godz. 6 km

IV b- Start: 12.00, (droga asfaltowa )Wola Węgierska- Leśnictwo Borowiec -Helusz

 

Trasa V: Jodłówka (parking przed Sanktuarium)

Start: 9.30 -Zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, opowieści na Mechowej Górze… dojście do szlaku zielonego i lasem do Helusza. 

Czas przejścia: 4 godziny ok. 11 km.   

 

Trasa specjalna: organizację powierzono p. Zdzisławowi Lew (grupa do zadań specjalnych z Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu).

 

Trasa konna: tylko członkowie Stowarzyszenie Miłośników Koni, Stadnina Arabian. Trasa: Pruchnik –Korzenie -Helusz

Trasa rowerowa: tylko harcerze Hufca ZHP z Jarosławia z ważnymi kartami rowerowymi.

Trasa: Pruchnik- Tuliglowy -grodzisko Borusz -Wola Węgierska –Helusz,

 

Zakończenie: Spotkanie wszystkich grup rajdowych na terenie Ośrodka Rekolekcyjno –Rekreacyjnego Rodzina Kolpinga w Heluszu o 14.00. Rozpoczęcie biesiady rajdowej o godz. 14.30, W programie: zasadzenie rabaty niezapominajek, happening ekologiczny, prezentacja szkolnych grup, założenie obozu harcerskiego, stoiska reklamowe, rozdanie nagród, parada konna,  wystawa plakatów i kartek niezapominajkowych,

I konkurs: wiedzy ekologicznej i przyrodniczej (organizację konkursu powierzono inż. Dariuszowi Żurek z Nadleśnictwa Kańczuga, 

II konkurs Co mamy w apteczkach?,

 Zakończenie imprezy: godz. 17.00. Powrót własnymi środkami lokomocji.

REGULAMIN

 

-Świadczenia: pamiątkowa naklejka z rajdu, udział w konkursach z nagrodami, obsługa przewodnicka,

 -Ubezpieczenie: we własnym zakresie (odpowiedzialni opiekunowie), polisa do wglądu przez organizatora okazana przed rozpoczęciem rajdu.

-Wpisowe: 13 zł. od każdego uczestnika i opiekuna, płatne przez opiekuna grupy koordynatorowi etapu II wg listy zgłoszeń, przed rozpoczęciem rajdu.

-Zgłoszenia grup rajdowych: (1 opiekun +15 przedszkolaków, uczniów, studentów) nadesłane za pomocą karty zgłoszeń* na adres e: mail organizatora jacekgopr@o2.pl

-Na trasie: opieka terenowego przewodnika turystycznego, wyposażonego w telefon komórkowy, apteczkę, mapę, listę uczestników itp.

-Opiekun młodzieży to osoba dorosła wyposażona w listę podopiecznych, własną apteczkę pierwszej pomocy, telefon komórkowy, listę podopiecznych, polisę ubezpieczeniową zgodną z kartą zgłoszenia,… 

-Organizator zaleca: odpowiedni ubiór turystyczny, dostosowany do warunków pogodowych i terenowych, dodatkowe ubezpieczenie osobiste, plecak turystyczny a w nim: prywatna apteczka pierwszej pomocy, mapa terenu, telefon komórkowy z zapasową baterią, nóż, latarka, GPS, zapasowa odzież, żywności regeneracyjna, termos z gorąca osłodzoną herbatą, parasolka, płaszcz p. deszczowy.

-Uczestnictwo: zgłoszenia uczestników grup etapu I i grup rajdowych do poszczególnych tras  należy nadsyłać do 10 maja 2012 r. na adres:  Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek Rynek 6. 37 - 500 Jarosław tel. (0-16) 623 04 67 po godz. 1800

zarzad@przewodnicy.jaroslaw.pl lub jacekgopr@o2.pl  

 pieczątka przedszkola, szkoły, uczelni

Lp

Nazwisko

Imię

Nr pesel

Adres zamieszkania

Nr telefonu kom.

Uwagi

 

 

 

 

 

 

opiekun

 

 

 

 

 

 

uczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sztab rajdu:

Komandor rajdu: Jacek Hołub tel. 502338847, e-mail: jacekgopr@o2.pl

Zastępca: Ryszard Nykun  tel. 693845500, e-mail: nykrys@poczta.onet.pl

Skarbnik: Janusz Krasicki

Szef kuchni polowej:  Wiesław Matrejek

Ds./ logistycznych Bałanda Krzysztof

 

Przewodnicy tras:

I –Tuligłowy (grodzisko Borusz)-                        Jerzy Czechowicz

II-  Wola Węgierska (kurhany)-                           Zdzisława Bachanek

III- Pruchnik –(Korzenie, kaplica na Borowcu)   

IV a-Wola Węgierska (leśnictwo Borowiec)...

IV b -Wola Węgierska -Helusz……..

V- Jodłowka – Mechowa Góra….-Helusz.          Eugeniusz Mikłasz