Aktualności

Nowy Zarząd Stowarzyszenia

Informujemy, że podczas Walnego Zebrania Jarosławskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek w dniu 16 marca 2012 r. odbyły się wybory Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Prezesem został Ryszard Nykun, zastępcą – Zdzisława Bachanek, sekretarzem – Artur Jarosz, skarbnikiem – Małgorzata Jaworowska, członkami – Jerzy Czechowicz, Michalina Drozd i Stanisław Leśnicki.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Danuta Naczas – przewodnicząca oraz członkowie: Maria Korczyńska-Kwitkowska i Joanna Płocica.

Do Sądu Koleżeńskiego wybrano: Bogdana Naskręskiego, Lucynę Pleśniak i Weronikę Sopel.